Nowa inwestycja
HERMETYCZNA KOMPOSTOWNIA
przyjazna dla ludzi i środowiska

Produkt

Produkt

Kompost dla roślin jadalnych

Komfort życia

Komfort życia

Pełna hermetyzacja

Dialog społeczny

Dialog społeczny

Rozwiązanie wypracowane wspólnie

Produkt

Kompost dla roślin jadalnych

Komfort życia

Pełna hermetyzacja

Dialog społeczny

Rozwiązanie wypracowane wspólnie

Nowa kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Obiekt będzie się składał z czterech głównych części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu.
Pełna hermetyzacja dotyczyć ma wszystkich procesów związanych z dostarczanymi do zakładu odpadami bio wysegregowanymi przez mieszkańców. Zarówno załadunek materiału wejściowego jak i przesiewanie samego kompostu będą odbywały się już w zamkniętej hali. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nawet przy wysokich temperaturach, nieprzyjemny zapach nie będzie wydostawał się na otwartą przestrzeń. Zamknięcie procesu i wydłużenie go z 3 do 8 tygodni jest kluczową zmianą wpływającą docelowo na poprawę odczuć zapachowych przez najbliższe sąsiedztwo.
Budowa ruszyła w czerwcu 2018 a uruchomienie kompostowni planowane jest w drugim kwartale 2019. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Aktualności

Widzimy się 15 września! Zapraszamy do rozmów o nowej inwestycji 15 września przy ul. Człuchowskiej 6 (SP nr 12) od godz.10:00. Bieg Czyste Miasto oraz Święto Południa to dwie imprezy w jedym, które organizuje już po raz czwarty Zakład Utylizacyjny. Serdecznie zapraszamy!

05.09.2018 -- Zapowiedź

Widzimy się 15 września! Zapraszamy do rozmów o nowej inwestycji 15 września przy ul. Człuchowskiej 6 (SP nr 12) od godz.10:00. Bieg Czyste Miasto oraz Święto Południa to dwie imprezy w jedym, które organizuje już po raz czwarty Zakład Utylizacyjny. Serdecznie zapraszamy!
Widać już ściany hali dojrzewania kompostu, gdzie w hermetycznych warunkach będą kompostowane odpady bio i zielone. Wykonywana jest kanalizacja deszczowa i technologiczna wokół obiektu tej hali, montowane są zbrojenia pod płytę fundamentową w obiekcie biofiltra. Wszystko zgodnie z planem!

30.07.2018 -- Budujemy!

Widać już ściany hali dojrzewania kompostu, gdzie w hermetycznych warunkach będą kompostowane odpady bio i zielone. Wykonywana jest kanalizacja deszczowa i technologiczna wokół obiektu tej hali, montowane są zbrojenia pod płytę fundamentową w obiekcie biofiltra. Wszystko zgodnie z planem!
Został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowoczesnej, w pełni hermetycznej kompostowni. W liście erekcyjnym, wmurowanym w fundament, napisano między innymi :” Pragniemy aby ta inwestycja, służyła jak najlepiej obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców Gdańska, sprzyjając ochronie środowiska naturalnego.

19.06.2018 -- Kamień węgielny

Został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowoczesnej, w pełni hermetycznej kompostowni. W liście erekcyjnym, wmurowanym w fundament, napisano między innymi :” Pragniemy aby ta inwestycja, służyła jak najlepiej obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców Gdańska, sprzyjając ochronie środowiska naturalnego.
Widzimy się 15 września! Zapraszamy do rozmów o nowej inwestycji 15 września przy ul. Człuchowskiej 6 (SP nr 12) od godz.10:00. Bieg Czyste Miasto oraz Święto Południa to dwie imprezy w jedym, które organizuje już po raz czwarty Zakład Utylizacyjny. Serdecznie zapraszamy!

05.09.2018 -- Zapowiedź

Widzimy się 15 września! Zapraszamy do rozmów o nowej inwestycji 15 września przy ul. Człuchowskiej 6 (SP nr 12) od godz.10:00. Bieg Czyste Miasto oraz Święto Południa to dwie imprezy w jedym, które organizuje już po raz czwarty Zakład Utylizacyjny. Serdecznie zapraszamy!
Widać już ściany hali dojrzewania kompostu, gdzie w hermetycznych warunkach będą kompostowane odpady bio i zielone. Wykonywana jest kanalizacja deszczowa i technologiczna wokół obiektu tej hali, montowane są zbrojenia pod płytę fundamentową w obiekcie biofiltra. Wszystko zgodnie z planem!

30.07.2018 -- Budujemy!

Widać już ściany hali dojrzewania kompostu, gdzie w hermetycznych warunkach będą kompostowane odpady bio i zielone. Wykonywana jest kanalizacja deszczowa i technologiczna wokół obiektu tej hali, montowane są zbrojenia pod płytę fundamentową w obiekcie biofiltra. Wszystko zgodnie z planem!
Został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowoczesnej, w pełni hermetycznej kompostowni. W liście erekcyjnym, wmurowanym w fundament, napisano między innymi :” Pragniemy aby ta inwestycja, służyła jak najlepiej obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców Gdańska, sprzyjając ochronie środowiska naturalnego.

19.06.2018 -- Kamień węgielny

Został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowoczesnej, w pełni hermetycznej kompostowni. W liście erekcyjnym, wmurowanym w fundament, napisano między innymi :” Pragniemy aby ta inwestycja, służyła jak najlepiej obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców Gdańska, sprzyjając ochronie środowiska naturalnego.

Bądź modny, kompostuj!

Gdańszczanie odzyskują rocznie bisko 30 tys. ton odpadów biodegradowalnych. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w naszym ogrodzie czy w doniczkach balkonowych.

Kompostowanie jest nie tylko eko, ale jest modne! Dzięki niemu:

 • uzyskuje się nawóz organiczny o dobrych parametrach.
 • zmniejszamy objętość składową odpadów o 30-50%, a składowane odpady są całkowicie obojętne dla środowiska (chemicznie i biologicznie).
environmental protection 326923_640

Gdańszczanie odzyskują rocznie bisko 30 tys. ton odpadów biodegradowalnych. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w naszym ogrodzie czy w doniczkach balkonowych.

Kompostowanie jest nie tylko eko, ale jest modne! Dzięki niemu:

 • uzyskuje się nawóz organiczny o dobrych parametrach.
 • zmniejszamy objętość składową odpadów o 30-50%, a składowane odpady są całkowicie obojętne dla środowiska (chemicznie i biologicznie).

Dofinansowanie i partnerzy

Projekt „Budowy hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” będzie realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość projektu netto wynosi: 48.260.000 z czego 32.816.800 zł, czyli 68% sfinansowane będzie ze środków unijnych. 
Projekt „Budowy hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” będzie realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość projektu netto wynosi: 48.260.000 z czego 32.816.800 zł, czyli 68% sfinansowane będzie ze środków unijnych. 
Projekt bez tytułu 3 1

Konsorcjum wykonawcze

Konsorcjum wykonawcze

Home
logo_ekotech_cmyk
logo Aqua_Coms_CMYK
ekonova logo
Home
logo_ekotech_cmyk
logo Aqua_Coms_CMYK
ekonova logo

Dziennik budowy

Dziennik budowy

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

 

80-180 Gdańsk
ul. Jabłoniowa 55

Sekretariat
Tel.: 58-326-01-00
Faks: 58-322-15-76
e-mail: zut@zut.com.pl

Kontakt dla mediów: www.zakladutylizacyjny.prowly.com

Chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej o naszej nowej inwestycji?


Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

80-180 Gdańsk
ul. Jabłoniowa 55

Sekretariat
Tel.: 58-326-01-00
Faks: 58-322-15-76
e-mail: zut@zut.com.pl

Kontakt dla mediów: www.zakladutylizacyjny.prowly.com

Chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej o naszej nowej inwestycji?


Projekt bez tytułu 3 1